Varautuminen Baltian junaliikenteeseen Helsingin yleiskaavoissa

Baltirail ry,  muistio 2.6.2004

TEN-korridori nro 1 on EU:n ratapolitiikan tavoitteena tärkeä kokonaisuus erityisesti uusien jäsenmaiden sekä Suomen ja Pietarin kytkemiseksi junaliikenteellä ”pohjoisen ulottuvuuden” konkretiaksi. Jotta EU:n rahoitusohjelmassa jo oleva rata hyödyttäisi Suomea parhaalla tavalla, on sille päästävä junakalustolla Suomenlahden poikki ilman rahdin ja matkustajien satamakuljetuksia. Kapasiteetiltaan maanpäällistä rataa vastaavaa meriyhteys on Baltian radan laadulle välttämätön, eikä ilman sitä ole uskottavaa, että EU tai Baltian valtiot sitoutuisivat siihen. Suomella ei ole varaa nukkua etsikkoaikaansa uuden eurooppalaisen yhteyden saamiseksi. Kysymys on tietysti prosessista, joka hyväksyy vallitsevat käytännöt ja olot lähtökohdaksi. Liikenteen vaiheittainen harmonisointi ja radan parantaminen on välttämätöntä tavoiteltaessa suurta ajonopeutta. Lopullisena ratavisiona on eurooppalaisen raideleveyden ja suurnopeusjunien vaatimusten mukainen uusi ratalinjaus. Hankkeella on merkitystä myös EU:n vanhojen maiden välisen rataliikenteen harmonisoinnille ja EU:n koko ratapolitiikan toteutumiselle.

Jo 2-4 junan kulku vuorokaudessa tekee olevan radan parantamisen kannattavaksi. Ajoaika Tallinnasta Varsovaan saadaan nykykalustolla ”yli yön” kestäväksi ja Berliiniin 20 tuntiin. Tavoitteena on saavuttaa Berliini ”yli yön” nopeilla junavuoroilla.

Suomen syrjäisestä asemasta ja talvesta johtuen ovat logistiikkakustannuksemme muihin EU-maihin verraten 2..3 -kertaiset, mikä vaikuttaa oleellisesti monien vienti- ja tuontihyödykkeiden kilpailukykyyn ja elinkustannuksiimme. Nykyään pääasiassa laivoilla tai laivoille ja rekoilla kuljetettavasta konttirahdista huomattava osa soveltuu kuljetettavaksi Baltian rataa pitkin toimitusvarmemmin, nopeammin ja edullisemmin – kysymys on kymmenistä miljoonista rahtitonneista vuosittain.

Suomeen tulevia ja suomalaisia matkailijoita sekä maahantuojia kiinnostavat autonkuljetusjunat. Yli yön kestävät henkilömatkat Keski-Euroopasta Helsinkiin sekä muutaman tunnin yhteys Pietariin kilpailevat tehokkaasti lentomatkustuksen kanssa. Laadukas Baltia – Eurooppa –junamatkailu tarjoaa menestyvän matkailutuotteen ja kilpailee tehokkaasti yksityisautoilun kanssa. Helsingin ja Tallinnan talousalueiden välinen henkilö- ja tavaraliikenne kasvaa voimakkaasti kummankin kaupungin ollessa EU-valtioiden pääkaupunkeja. Laivamatkailun rinnalle syntyy nopean tunneliyhteyden ansiosta työssäkäynti- ja asiointimatkoja kymmeniä miljoonia vuosittain.

Johtopäätös

Suomen valtion, pääkaupunkiseudun kuntien (erityisesti Helsingin ja Kirkkonummen) ja liikennöitsijöiden (erityisesti VR:n) tulee aktiivisesti ottaa huomioon EU:n tavoite ja ryhtyä välittömästi ennakoiviin valmisteluihin liikenteen edellytysten luomiseksi olevaa rataverkkoa käyttäen.

EU:n rahoitusohjelman toteutuminen edellyttää käytännössä Suomenlahden ylittämistä vähintäänkin junalautalla, mutta tavoitteellisesti myös sen alittamista suurnopeusjunien tunnelissa sekä myöhemmin HELI-suurnopeusrataa Pietariin; Helsingissä rata kulkisi lentoaseman kautta. Radat ja junalautat sekä aikanaan tunneli varustetaan kahdella raideleveydellä.

Helsingin maankäytössä on varauduttava junalauttalaitureiden ja ratatunnelin sekä niitä palvelevien raideyhteyksien ja muun yhdyskuntarakenteen mahdollisuuteen ilman peruuttamattomia esteitä. Helsingin ja Tallinnan seutujen talousalueiden logistinen lähentyminen (kaksoiskaupunki) tarjoaa suuria mahdollisuuksia ja vaikutuksia maankäyttöön kummassakin kaupungissa ja varsinkin niiden uusiutuvilla entisillä teollisuus- ja satama-alueilla. Kasvavat ja uudet liikennevirrat tukevat tätä kaupunkiuudistusta. Kansainvälisen rautatieyhteyden tuleminen Helsinkiin ja erityisesti sijaintimme Pietari-Berliini -suurnopeusradan varrella vahvistaa pääkaupunkiseudun asemaa niin eurooppalaisessa kuin kotimaisessakin yhteydessä.

Ehdotus

Vuosaaren sataman rakentamisohjelmaan otetaan junalauttalaituri tavarajunille.

Sompasaari soveltuu jo nyt tavarajunalautoille ja toissijaisesti myös henkilöliikenteelle, kun Kalasataman metroasema valmistuu, mutta Kustaanmiekan salmen välityskyky ja monien alusten kääntyily laitureiden edustalla saattaa olla ongelma.

Henkilöjunalauttojen laituri sijoittuu Länsisatamaan nykyisen terminaalin jatkeeksi. Se liitetään teknisesti toteuttamiskelpoisella tunneliradalla keskustassa, Sörnäisissä ja Pasilassa oleviin ja rakennettaviin lähiliikenteen asemiin.

Tunnelia liikennöidään myös seutu- ja kaukoliikenteen kalustolla, joka palvelee muita laivamatkustajia sekä Jätkäsaaren asukkaita. Tunnelissa varaudutaan Suomenlahtitunnelin liittymään kahdelle raideleveydelle, henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä Pisara-liikenteelle. Varaudutaan Pisara-radan läntisessä haarassa myös Suomenlahtitunnelin tavaraliikenteeseen suoraan Keski- ja Pohjois-Pasilaan.

Mikäli Suomenlahtitunneli aikanaan linjataan kustannussyistä lyhyintä reittiä Porkkalan niemelle tai Båtvikin satamaan, jää Länsisataman ratatunneli palvelemaan Pisaran haarana, jonka tarvetta perustelee Jätkäsaaren laajentamisen mahdollisuus merta täyttämällä nykyisestä jopa kaksinkertaiseksi. Etelä-Espoon radan toteuttamista kansainvälisen tai ainakin kaksoiskaupungin junaliikenteen ehdoilla tulisi tässä tapauksessa harkita, koska silloin pääkaupunkiseudun rakenne laajenisi, täydentyisi ja vahvistuisi luontevalla tavalla. Jätkäsaaren tunneliradan osalta se merkitsee varautumista Lauttasaaren eteläosan alta linjautuvan radan liittymään. Samalla syntyisi VR:n lähiliikenteelle pendelöintimahdollisuus Etelä-Espooseen. Suurnopeusradan linjaus Kirkkonummelta Helsinkiin ja lentoasemalle on pohdittava. On varauduttava rantaradan haaraan Siuntion ja Lohjan suunnassa.