Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

Kirje ympäristöneuvos Timo Turuselle 8.2.2017

Arvoisa Ympäristöneuvos Timo Turunen,

Suomen suuriin tavoitteisiin kuuluu ratayhteys Eurooppaan ja tunneli Suomenlahden ali. Näihin liittyen korostuu pääkaupunkiseudun asema Suomen talouselämän moottorina. Uudenmaan maakuntakaava ja Helsingin yleiskaava ovat ohjaamassa kehitystä. Vastaako tilanne valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita? Kysymys johtuu siitä, että nyt on kehitys Uudenmaan ja Helsingin osalta on vahingollista parhaalle mahdolliselle vaihtoehdolle valtakunnan kannalta.

Jos Tunneli linjattaisi Kirkkonummen kautta, tarjoutuisi Helsingin ja Tallinnan väliin  jopa 50 km2:n  asuin- ja toimitilarakentamisen mahdollisuus Porkkalan niemelle, joka nyt on maakunta- ja yleiskaavoissa osoitettu pääosin maatalousalueeksi.

Rautatietunneli on nyt linjattu ”suoraan” Helsinkiin jopa tavalla, jossa matkustajat eivät pääse heti katutasoon. Porkalan kautta saavuttaisi päärautatieasemalle Helsinkiin samassa ajassa pysähtymättä väliasemilla, mutta pääkaupunkiseutu voisi kasvaa osaksi kansainvälistä metropolialuetta Inkoota ja Lohjaa myöten puolen tunnin seutumatkan aikaehdolla. Maa- ja tonttireservejä olisi tulevaisuuden tarpeeksi hyvällä liikennepaikalla. Kansainvälisyys liittyisi hyvään elinympäristöön houkuttelevalla tavalla.

Tunnelilinjaus edellyttää Helsingissä junan pääsyä maan pinnalle Pasilassa, mikä vielä on mahdollista ennen rakennustöiden jatkumista Veturitiellä ja Triplassa, mutta kiire on. Yleiskaavan tarkistus tunnelin osalta ei ole tarpeen, koska merkinät ovat ohjeellisia ja toimitaan liikennealueella muutenkin.

Kirkkonummen ja Espoon osalta tulisi maakuntakaavaa muuttaa siten, että se ottaisi huomioon ratalinjauksen, joka toteutuisi tarpeelisin osin maanalaisena ja liittyisi myös rantarataan. Ratayhteys Siuntiosta Lohjalle kuuluu metropolitavoitteisiin.

Koska aiheesta on metropolin tulevaisuus on vaakalaudalla, pyydän teiltä tietoja vallitsevasta tilanteesta. Mitä tavoitteita valtakunnallisesti on asetettu Helsingin seudun erityiskysymksissä? Onko muutosta tapahtumassa kansainväisen liikenteen muuttuessa? Kuinka tavoitteita voidaan tarkistaa? Kenelle kuuluu aloitteellisuus.

Baltirail ry on 28.01.2017 lähestynyt ministeri Anne Berneriä asiassa. Jään odottamaan vastausta myös Teiltä.

Väinö Castrén
arkkitehti