Tunnelitabuja

 

Kokonaisuus on liian monitahoinen, jotta voisi suhtautua asiallisesti.

Tiedon puute johtaa uskon – epätieto luottamuksen – puutteeseen.

 

Hinta ja rahoitustarve ylittävät käsityskyvyn: yksi – kaksi atomivoimalaa?

Tulonjaon korostunut poliittinen merkitys torjuu suurten uusien rahoitustarpeiden harkintaakin. Kansantulon kasvun merkityksen etäisyys kansalaisen kotitalouden hyvinvoinnista ei motivoi. 

 

Aikajänne ja muutoshitaus sisältövaihtoehtoineen on vaikea hahmottaa.

Taloussuunnittelun ja päätöksenteon lyhytjaksoisuus on haste. Strategisen vastuun vaativuus ei kannusta poliitikkoja ellei ole valtioainesta.

 

Idea on kansalaislähtöinen

Etupiirit, keinot, virallisuus ja isäntä puuttuvat. Yleinen mielipide voimistuu.

 

Helsingin kaupunki – seutukeskus vai metropoliseudun pääkeskus

Rahti ja asiakkaat Pasilan vai Porkkalan kautta. Kunta- ja vaalipiirirajojen muutos. Verot kelpaavat, kulut eivät. Urbanismi ja kaksoismetropoli.

 

Paikallisen ja kansallisen – yksityisen ja yleisen – arvojen ja etujen – kriisi.

Kaupunkitalous ja kansantalous, kauppa- ja liikennekeskukset, rakentaminen, vientituotanto, työllisyys, kilpailu, kansainvälisyys, nationalismi, moni- ja oma-arvoisuus. Merenkulku, laivanrakennus, satamat, autoistuminen, rekkaliikenne. Muutosvastarinta, reviirien suojelu. Hallintokulttuuri.

 

Ilmastonmuutos, päästöt

Polttomoottorien saastuttavuus maantie- ja laivaliikenteessä. Onko sähköenergia ”puhdasta” vaikka onkin päästötöntä? Kansainvälisten päästösopimusten noudattaminen. Metropoliliikenteen ohjautuminen raiteille.

 

Pakkoluovutus ei saa uusiutua Porkkalassa (kuten Karjalassa).

Rata ja ratapihat näkemättömissä muualla. Kaupunkikehitys: asuntoja,       keskustoja, toimitiloja, teollisuutta. Vanhan miljöön ja elintavan suojelu. Kohtuullisuus vielä eläviä kohtaan. Muistojen ja historian opetus ja merkitys.

Suomen, Baltian, Venäjän ja Euroopan Unionin Itämeri-geopoitiikka

Suomen tulevaisuus?