Tunneliradan kustannusennuste

Kustannusennuste lyhyimmälle (60-120 km), nopeimmalle (15-40 min), halvimmalle (2,8 -8,4 MrdE), kaksoismetropolin synnyttävälle linjaukselle Kirkkonummen ja Paljassaaren välissä, yhdistäen Suomen Manner-Euroopaan, Uudenmaan ja Harjun, Helsingin ja Tallinnan kaupungit, 1-vaihe rahdille, 2-vaihe matkustajille.

Ratajaksojen pituudet likimäärin

A: Hki/ Pääasema– Kirkkonummi, Rantaradan kevyt parannus 30 km

B: Kirkkonummi – Bergstad pintarata ja -tunnelit , liittymä Rantarataan 10 km

C: Bergstad – Löunaküla (Naissaari) meritunneli, työsaari, 3-4 huoltokasuunia 60 km

D: Naissaari – Paljassaar, penger ja silta, liittymä Tallinnan rataverkkoon 20 km

Rata- ja tunnelipoikkileikkaukset  jaksottain ja vaiheittain

A1: Aluksi ei muutosta, sillä 1-vaiheessa rahti siirtyy Rantaradan ja Karjaan kautta Pääradalle

A2: Muutetaan kaksi rataa kaksoiskiskotukselle, EU-raide Pääasemalle ja VR-raide Pisaraan.

A3: Eurooppalainen raideleveys saa rinnakkaisradat ja tunnelin Espoosta Eläintarhaan.

A4: Yhdistetään Rantarata- ja sen tunneli Päärataan Pohjois-Pasilan Matkakeskuksessa 

B1: Rata kaksoiskiskotuksella, kulunohjaus- ja huoltoterminaali, ei asemia.

B2: Lisärata kaksoiskiskotuksella; ei asemia, jotka määräytyvät myöhemmän maankäytön mukaan.

C1: Aluksi rahtitunneli yhden raiteen kaksoiskiskotuksella ja ”perus”varustuksella.

C2: Henkilötunneli yhden radan kaksoiskiskotuksella ja yhteydet lisävarustettuun rahtitunneliin.

D1: Penkereet kahdelle ja sillat yhdelle radalle kaksoiskiskotuksella. Tieyhteys.

D2: Sillat toiselle radalle kaksoiskiskotuksella. Kulunohjaus ja huolto Kalamajassa.

Vertailukohteet ja -hinnat

  • Hankkeista ilman indeksikorjausta. FinEstLink:n hinnoilla C-luvut (FEL) pienenevät. Pentti Murolen julkaisemia vertailuhintoja on sovellettu vaiheistuksen ja olosuhteiden mukaan.
  • Kehärata 50 ME/km kaksi pintarataa, asemia, tunneleita, siltoja.
  • Vuosaaren satamarata, 10 ME/km, yksiratainen tunneli, silta, liittymä ja ratapiha.
  • Gotthardt Base -tunneli, 125 ME/km, kaksi yksirataista tunnelia.
  • Penger tehdään tunnelilouheella, vertailu Vuosaarirataan silloin, varustuksin ja ratapihoin.

Vaihe 1: Rahti

B1: 10 ME/km (Kehärata x 1/4)     100

C1: 40 ME/km (Gotthardt x 1/3), (FEL: 70 x 2/5 x 60 = 1700)    2 500

D1: 10 ME/km (Vuosaari)    200

Vaihe 2: Matkustajat

A2: 10- ME/km    300

B2: 10 ME/km (Vuosaari)    100

C2: 80 ME/km (Gotthardt x 2/3), (FEL: 70 x 2/5 x 60 = 2500) 5 000 

D2: 10 ME/km (Vuosaari)    200

Yhteensä

Vaihe 1: Rahtiliikenne toteutuu erillisinä (FEL: 2000) 2 800 ME 

Vaihe 2: Henkilöliikenne sen lisäksi (FEL: 3100) 5 700 ME

Rail Baltica -radan ulottuminen Suomeen Yhteensä enintään 8 400 ME

Huomoita

Rahtitunneli on tärkeä kilpailukyvylle, ja sen tekeminen on paitsi halvinta myös ensisijaista. Länsi-Uusimaa kehittyy silloin tuotantotalouden mukaisen väestönkasvun alueena lento-, auto- ja laivaliikenteen varassa, mikä on hankalaa ja ympäristölle haitallista. Kaksoiskaupunki suosii laivaa Kantvikin satamaan, mutta kohtaa seutukuntien kilpailun ja metropolin kehitys pysyy hitaana. Suomi haluaa olla vahvuuksineen houkutteleva elin- ja toimintaympäristö, joten metropolin laaja rakenne on tavoite. Kasvulle on taattava edellytykset rakentamalla henkilörata Kirkkonummen kautta Tallinnaan. Voi tehdä myös nopean ja halvan oikoradan Salosta Helsinkiin ja Tallinnaan Lohjan ja Siuntion kautta. Pääradan ja Pietarin radan mahdollinen yhteys aikanaan Keravalta Lentokentän kautta keventäisi Pääradan kuormitusta ja lisäisi lentopalvelujen saatavuutta. Rantaradan ja Pääradan vaihdottomalla yhdistämisellä taattaisi kaksoismetropolille ja koko Suomelle lopulta paras kansainvälinen palvelulaatu.

Väinö Castrén, arkkitehti