Tunnelin vaihtoehdoista ja vaikutuksista

Porkkalan linjaus sisältää 61 km meritunnelia Rohuneemestä Bergstadiin Porkkalassa Vaihtoehto on 97 km pitkä meritunneli Pasilaan ja Vuosaareen. Jälkimmäinen on 1.5 kertaa pidempi ja siis vastaavasti kalliimpi, ja sen rakentaminen kestää kauemmin.

Porkkalan linjaukseen kuuluvat pintaradat (26 km) ja maatunneli Espoosta Pasilaan (17 km) sekä Kirkkonummen haararata ratapihalle Siuntion rajalla (7 km). Siuntio-Lohja radan (25 km) kustannukset, mukaan lukien Hyvinkään rata oiottuna ja sähköistettynä, voitaneen kattaa Vuosaari-Riihimäki radan parannuksen jäädessä tarpeettomaksi.

Kirkkonummi-Siuntion ratapiha ja tavara-asema (vaihtoehtoina Jorvas-Masala sekä Bergstad) ovat junien järjestelyn ja rahdinkäsittelyn kannalta lähempänä Helsinkiä ja Turkua kuin Riihimäki. Ne ovat myös kaksoiskaupungin sisällä liikenteellisesti parhaalla paikalla, kuten on Maardukin Virossa, jopa satamayhteyden kanssa. Suuri maa-alue mahdollistaa siellä yritystoiminnan tilatarpeet ja yhdyskuntakeskuksen asuinalueineen. Päärataosalla Hyvinkää-Kerava kasvamatta jäävä rahtiliikenne helpottaa henkilöliikenteen järjestämistä Tampereen ja Hämeenlinnan suunnassa tulevaisuudessa.

Siuntio-Lohja rata liittää Lohjan ja Nummelan metropolin julkiseen raideverkkoon. Se tarjoaa Lohja-Salo -radalle oikoyhteyden, joka palvelee Turku-Tallinna henkilöliikennettä ja keventää Pasilan aseman vaihtokuormitusta. Karjaa ja Hankokin hyötyvät Porkkalan linjauksesta ja metropolista. Huoltovarmuuden vaatimukset toteutuvat kolmella rahtiväylällä Hanko, Porkkala, Vuosaari.

Lyhyemmän meritunnelin rakentaminen lisää maaratojen kotimaisille urakoitsijoille soveltuvaa osuutta. Tunnelien ja muiden ratojen rakentaminen nopeutuu ja aientaa kuljetusreitin valmistumista Euroopan markkinoille. Koska yhteys aiheuttaa kansantulon vuosikasvua 3 %:lla, luulisi suunnitelmien ja laskelmien ottavan huomioon tämän vaihtoehdon.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen ja koko Suomen kansallinen etu on tärkeää. Valtion ohjauksessa, ja tarvittaessa määräyksestä, metropolihallinto tulisi käynnistää liikenteen ja maankäytön osalta. Muut hallinnon alat seuraavat sitten hitaammin poliittisin kuvioin. Toteuttamisselvityksen alkaessa kesällä 2016 tulisi hallinto- ja maankäyttömalli olla periaatteessa valittu, jotta teknistaloudelliset tunneliselvitykset voidaan kohdentaa ja vaikutukset kuljetusjärjestelmään selvittää. Toteuttamispäätöksen viivyttelylle ei kansantalouden tilanne tee oikeutta. Päätöksen ollessa tiedon kannalta mahdollinen on poliittisen keskustelun oltava käyty.

Koska on tärkeää, että kaksoiskaupungin keskusten välimatka on mahdollisimman lyhyt, ajonopeuksista riippuen +- 4 min eri linjauksissa, niin on syytä muistaa: enin osa ihmisistä matkustaa muualle kuin keskuksesta keskukseen. Pitää ymmärtää, että kokonaisuus on metropoli, jossa osa-alueiden dynamiikka, kontaktit toisiinsa ja kansainvälisyyteen eivät ole yhden aseman ehdoilla tapahtuvia, varsinkin jos Pasila ei ole edes muuta kuin risteys- ja vaihtopaikka. Pasilan ympäriltä puuttuu kaupunkirakenne jopa tulevaisuudessa, joka sekään ei perustelisi koko muun metropolialueen jättämistä esikaupunkien aseman vanhoine ongelmineen. Kaksoiskaupunki on enemmän kuin Helsinki ja Tallinna, se on vaikka Viisikko tai Kuusikko. Kaupunkisuunnittelijoiden on havahduttava!