Tunnelin rakennuttamisesta

Millä nopeudella voi merenalaisessa tunnelissa ajaa? Onko kanaalijunan nopeus 160 km/h käytännön totuus kaikissa tapauksissa? Voiko parempi kalusto ajaa suuremmassa tunnelissa nopeammin, turvallisemmin, miellyttävämmin – vai ei? Mikä on kiihdytyksen, jarrutuksen, sisään- ja ulosajon vaikutus ajoaikaan? Ulemiste – Pasila matka on 108 km ja kesto 40 minuuttia ottamatta huomioon kiihdytystä ja jarrutusta. Jos meren alla voi ajaa 250 km/h, kuluu aikaa 26 minuuttia plus kiihdytys ja jarrutus.

Voiko maan pinnalla ja maanalaisessa tunnelissa ajonopeus olla 250 km/h? Jos voi, niin Porkkalan kautta matkaan 126 km kuluu pysähtelemättä sama 40 minuuttia! Jos meriosuudella voi ajaa samalla nopeudella, kuluu aikaa 30 minuuttia plus kiihdytys ja jarrutus.

Tunnelin linjaus on vaadittu nopeimmaksi mahdolliseksi – hyvä niin. Edellä oleva vertailu osoittaa, että merenalaisen tunnelin ajonopeus vaikuttaa ratkaisevasti matkan kokonaisaikaan. Jos sitä jostakin syystä rajoitetaan 160 km/h:iin, ovat matka-ajat saman pituiset, Jos ei rajoiteta, on Porkkalan kautta ajettaessa matka-aika neljä minuuttia pidempi niille – mutta vain niille – joiden matkan kohde on Pasila tai päärata. Kuinka monet muut voittavat matka-ajassa?

Jos löytyy erilaisia mittauksia tai lähtötietoja, ovat tuloksetkin toiset. Oleellista on kuitenkin se, mitä Porkkalan kautta linjattava rata tekee mahdolliseksi – siitä seuraavassa. Panosten ja hyötyjen vertailu kuuluu asialliseen toteuttamisselvitykseen!

Meritunnelin avautuessa Porkkalan niemellä voi siitä erkaantua paikallisliikenteen uusi rinnakkaisrata. Sen asemien ympäristöt ovat ihanteellista yhdyskunta-aluetta keskellä kaksoiskaupunkia meren ja luonnon yhteydessä. Tämä rata liittyy vanhaan rantarataan, jolloin kaksoiskaupungin sisäiset paikallisjunat voivat pysähtyä kaikilla asemilla Pasilaan mennessä. Suhteutettuna kaikkien tunnelimatkojen kokonaismäärään tämä etu korvaa ilmeisesti muihin matkoihin ehkä aiheutuvan vähäisen viiveen. Tietysti tunnelit ja muutkin yhteiskäyttöradat varustetaan kaksoiskiskotuksella. Kaikki junat ajavat Kaksoiskaupungin Helsinki-Cityyn ja tarvittaessa sitä kiertävään tunneliin.

On huomattava myös, että uuden Porkkala – Pasila radan osuus Espoon keskuksesta Pasilaan tehdään tarpeellisin osin tunnelina, jota voivat käyttää Turun suunnan seutu- ja intercity-junat Espoota ohittaessaan. Suorat junayhteydet tunnelista Länsi-Suomeen palvelevat kansainvälistä liikennettä. Pohjois-Pasilassa varaudutaan Hakamäentien vierellä ranta- ja pääradat yhdistävään kansainväliseen ja seudulliseen eri liikennemuodot liittävään asemaan sekä rahtijunien ajamiseen tarvittaessa sen ohi. Rahtijunien yhteys Länsi-Suomeen paranee, kun ei tarvitse kiertää Helsingin kautta. Uusi oikorata Siuntio – Lohja parantaa seudun henkilöliikennettä ja mahdollistaa tavaraliikenteen Hyvinkään kautta pääradalle. Oikorata on myös halpa jakso ELSA-radalle.

Kaiken kaikkiaan Porkkala-linjaus avaa suuria uusia yleiskaavallisia mahdollisuuksia Helsingille, mutta se onkin jo toinen juttu – sanoi taas Kipling, kuten ”liikenne on sivilisaatiota”.

Kirjoitus on vuonna 2016 julkaistu BaltiRail-yhdistyksen kotisivuilla: https://baltirail.files.wordpress.com/2016/01/vc3a4inc3b6castren201601.pdf