Tunneliajatuksia kuudesta näkökulmasta

Geopolitiikasta

Yhteiskunnalliset investoinnit  kansainväliseen liikenteeseen harmonisoivat hallintokäytäntöjä ja vahvistavat sidosta eurooppalaisuudessa. Euroopan Unionin arvot ja strategiat – kuten turvallisuus, saavutettavuus, ja yhtenäisyys – ovat Suomellekin tuhatvuotisen kulttuurisidoksen johdosta tärkeitä. Samoin kansallisen infrastruktuurin julkinen omistaminen.

Kansantaloudesta

Yhteys Eurooppaan on maantie- ja laivakuljetuksilla epävarma, hidas ja kallis. Sujuvien ja halpenevien rahtien ja matkustamisen on kansantaloutta edistävä. Suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen kilpailukyky lisääntyy. Laajentuva markkina-alue kasvattaa kysyntää ja työllisyyttä. Ihmisten liikkuvuus lisää voimavaroja. Elintaso on kestävä.

Ympäristövaikutuksista

Tunnelin rakentaminen ei aiheuta merkittäviä työnaikaisia tai pysyviä haittoja. Louheenajo tapahtuu pääasiallisesti vesitse ja maakuljetukset kiviaineksen käyttötarpeen ehdoilla, korvaten jopa vaihtoehtoisen kaivannaisen ympäristövaikutusta. Maaratojen ympäristövaikutus riippuu pinta- ja tunneliratojen osuuksista ja alueiden myöhemmän maankäytön tavoitteista. Junaliikenne kotimaisella sähköenergialla ei aiheuta päästöjä. Korvautuvan laiva- , lento- ja autoliikenteen polttomoottoripäästöt poistuvat.

Kulttuurista

Kansainvälistyminen rikastuttaa sivistystä. Liikkumisen helpottuminen palvelee kaukaistenkin alueiden ihmisiä ja yrityksiä. Lähialueille pistäytymisen mahdollisuus on vältttämätön, jotta osallistuminen, kohtaaminen ja yhteisöllisyys voivat kehittyä paikallisesti. Arvot ja asenteet avautuvat.

Kaupungistumisesta

Helsingin ongelmana on asumisen kalleus ja työmatkojen pituus seudun rakenteen hajotessa. Haasteena on yhdyskuntien rakenteen mitoitus helpolla ja saasteettomalla saavutettavuudella. Osakeskusten väliset yhteydet tarvitaan verkottuneilla ja vaihdottomilla seutujunilla. Maan arvo nousee joka tapauksessa keskustassa ja laadukkaan elämisen ja toimimisen kehyskunnissa.

 

 

Kaksoismetropolista

Kirkkonummi/Porkkala -tunneli sallii parantaa seudun rakenteen. Lyhyt matka-aika tukee kasvua länteen ja tulevaisuuteen ja samalla molempien pääkeskusten kehittymistä. Seutujunat pendelöivät toistensa radoilla, Rantaradan kautta pääsee Pääasemalle, Pääradalle ja lentokentälle. Rahoitusten järjestyessä rakennetaan Siuntiosta Lohjan kautta Saloon ja Hyvinkäälle nopeat yhteydet – jopa Tallinnaankin asti – ja Kirkkonummelta Etelä-Espoon kautta Pasilaan ja Pisaralle nopea oikorata. Tämä tunnelilinjaus ja rataverkko on halvin ja palvelevin niin seutujen kuin Helsinginkin osalta. Näin syntyy kaksoismetropoli. Miksipä ei?