Pohjoinen ulottuvuus ja Helsinki – liikennerakentamisen kohtalonkysymyksiä

Onko seuraaville väitteille vastaperusteluja?

Satamarata tunneliin

Länsisatamaan voidaan rakentaa rautatietunneli, jonka pituus on noin yksi viidesosa Vuosaari – Kerava radasta. Rata liittyy paitsi pää- ja rantarataan myös välittömästi Pasilan maaliikennekeskukseen. Rataa voidaan liikennöidä normaalikalustolla sekä pendelöivillä rekka- ja konttijunilla.

Länsisataman autoliikenneyhteydet keskustan poikki voidaan liittää osaksi suunnitteilla olevaa keskustaväylää, jonka pituus on noin puolet Vuosaari-Kehä 3 tiestä. Keskustaväylän mitoituksessa satamaliikenteen mukanaolo edellyttänee 2+2 kaistaista yleistä tietä.

Länsisataman laajentaminen … 320 ha

Nykyinen satama voidaan laajentaa täyttämällä kokonaispinta-alaan 170 ha.

Munkkisaaren satama- ja teollisuusalue on teknisesti arvioiden laajennettavissa kokonaispinta-alaan 90 ha, ja sinne voidaan rakentaa haaratunnelit satamaradalta ja keskustaväylältä.

Lauttasaaren teollisuusaluetta voidaan kehittää paitsi satamana nimenomaan sataman tuki- ja oheistoimintojen alueena. Kokonaislaajuus on n 40 ha.

Salmisaaren teollisuuskorttelit ovat perinteiltään sataman osa ja sen tukitoiminnoiksi sopivia alueita. Ruoholahden liikekortteli palvelevat satamaa pääkonttori- ja asiakaspalvelualueena. Kokonaislaajuus on 20 ha.

Yhteishanke VR:n lähiliikenteen Pisara-radan kanssa

Satama- ja henkilöliikenne voidaan sijoittaa samoihin tunneleihin joiden laatu vastaa henkilöliikenteen tarpeita. Rakentamisessa ja käytössä syntyy näin säästöjä.

Yhteishanke Etelä-Espoon radan kanssa

Jatkamalla Pisara-satamatunnelia Lauttasaaren kautta Etelä-Espooseen saadaan Pisara-radalle lisäkäyttöä ja VR:lle kilpailuasema Metron kanssa. Myös Metrojunalla voidaan liikennöidä Etelä-Espoon radalla sekä tehdä haara Leppävaaraan ym.

Varautuminen Eurorail-rataan ja kaksoiskaupunkiin Helsinki-Tallinna

Etelä-Espoon radan jatkaminen Porkkalan niemelle tekee mahdolliseksi rakentaa sinne Etelä-Espoon kokoinen yhdyskunta. Suunnitteilla oleva junalauttayhteys Pikkalan satamasta Tallinnaan ja yhteyden parantaminen aikanaan kiinteällä rautatietunnelilla kytkevät yhteen noin kaksi miljoonaa asukasta suurseutukunnaksi. Lähin vertailukohde löytyy Kööpenhamina-Malmö kaksoiskaupungista.

Suomen rahtiliikenteen strategia

Säilyttääkseen kilpailukykynsä Skandinaviaan nähden on rahtiaika ja -kustannus Keski-Eurooppaan saatava kilpailijoiden kanssa samaksi. Merenkulun ja jäätalvien sijasta Baltian läpi ja Suomenlahden alittava rata on ainoa ja teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Nopea rantaratayhteys Pietariin kytkisi myös Pietarin ja Helsingin intressit toisiinsa. Satamien sijainti, mitoitus ja palvelukyky on tässä strategiassa ajateltava aivan uudella tavalla.

 

pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet