Pohdittavaksi EU-Suomen liikenneverkkoja kehitettäessä

 

Tämä ehdotus on lähetetty Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Mikael Nybergille edelleen jaettavaksi keskusteluja ja mahdollisia toimenpiteitä varten liikenneverkkojen tulevaisuutta pohtivalle parlamentaariselle työryhmälle 4.4.2017.

 

Pohdittavaksi EU-Suomen liikenneverkkoja kehitettäessä

Periaatteita EU:n alueen vapaasta liikkuvuudesta on kirjattu mm. ”Connecting Europe” ja TEN-T -rataverkosto, joiden toteutuminen lisää kaikkien jäsenmaiden ja yhteistä taloudellista ja kulttuurista kehitystä sekä turvallisuutta. EU:lla on rajallisesti aikaa vakuuttaa jäsenvaltioittensa kansalaiset siitä, että yhteisistä tavoitteista ja sopimuksista on syytä pitää kiinni, muuten usko eurooppalaiseen yhteistyöhön voidaan menettää. Euroopan yhtenäisyyttä hajottamaan pyrkivät hankkeet saavat lisää pontta, jos sopimuksista voi irrottautua kantamatta vastuuta. Siksi esimerkiksi EU:n liikenneverkoston suunnitelmalla kytkeä myös Suomi rataverkolla muuhun Eurooppaan on kiire. Suomalaiset itse ovat avainasemassa hyväksyttäessä kilpailukykyä lisäävää ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Pohjoinen ulottuvuus, Rail Baltic, Suomenlahtitunneli, Arctic Rail

Euroopan Unionin kannalta tärkeää on ratayhteyden saaminen Baltiaan ja sen kautta Keski-Eurooppaan. Radan vaikutuspiirissä on yli kahdensadan miljoonan asukkaan väestö, jonka taloudellisen ja poliittisen kehityksen vakautta rata tukee. Rail Balticin toteutuminen on jo osoittanut vaikutukset alkaneeksi, mutta vielä puuttuu Suomen valtion poliittisesti sitova periaatepäätös, että Suomi määrätietoisesti hyödyntää EU:n liikenneverkko- ja ratapolitiikkaa sekä suunnitelmia. Pohjoiseen ulottuvuuteen kuuluu kokonaisuuden osana myös rata Jäämerelle, jonka tuleva valtava merkitys on ennakoitavissa. Näiden kolmen otsikossa mainitun hankkeen edistäminen Suomessa vahvistaa EU:n geopoliittista asemaa, mikä etenkin nykyisessä tilanteessa on aiheellista. Jäämeren radan osalta tarvitaan tietysti myös Norjan hyväksyntä. Vaikka Uudenmaan liiton koordinoima FinEstLink -hanke on vielä käynnissä ja selvityksiä odotetaan kuluvan vuoden aikana, tulisi näille hankkeille saada mahdollisimman voimakas julkinen valtion poliittinen tuki ja parlamentaarinen ohjaus.

Mihin on kätketty Kalevalan Sampo?

Parasta mitä Suomessa voi tapahtua on Suomenlahtitunneli ja ratahankkeet, jonka EU maksaa pääosin, ja jotka tuovat Suomelle hyvinvointia kuin Kalevalan Sammon sirusetkin Suomen rannoilla. Eikä Sampoa tule kadehtia ennen aikojaan, vaan saattaa se kasvattamaan hyvää satoa koko maassa parhaaalla tavalla. Periaatepäätös tunnelin rakentamisesta pitää siis valtion tasolla tehdä viivyttelemättä. Muuten parhaan tuloksen esteeksi ilmestyy aina uusia ongelmia ja opportunisteja.

Kuntavaalien jälkeinen hallituksen ”väliriihi” voisi ministeri Anne Bernerin parlamentaarisen työryhmän suosituksella päättää hyväksyä liittymisen eurooppalaiseen kiinteään rataverkkoon Suomenlahtitunnelin avulla. Sillä edistettäisiin Suomen työllisyyden ja kansantalouden pitkän tähtäimen parantumista ja kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua ja turvallista tulevaisuutta – EU:n ja oman maamme yhteisten tavoitteitteiden mukaisesti. Päätöksessä toivottavasti asetetaan myös kunnille ja maakunnille erityinen tehtävä liikenteen ja maankäytön suunnittelemiseksi – onhan kyse kiistatta kaikkien maakuntien kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävät hankkeet. Sama koskee erityisesti pääkaupunkiseuduille syntyvän kaksoismetropolin kehityksen varmistamista mahdollisimman laajasti.

Väinö Castrén, arkkitehti