Nopeuksista ja ajoista

Odottajan aika on pitkä

Tunnelista ja Rail Balticista on puhuttu vuosikymmenet. Jälkimmäinen on asettunut jo toteutumisen polulle, vaikka rakennuttamisessa onkin osallisuusmaiden kesken epämääräisyyttä. Projektitoiminnasta ei voida vielä puhua. Onko pula yhteisestä politiikasta vai ammattitaidosta – suomalaisilla ei ole siihen osaa vaikka onkin toiveita. Pitäisikö tunnelia koskeva valmistelu aloittaa tehokkaasti vasta junien odottaessa Tallinnassa?

Eli olemmeko Suomessa valmiita ja osaavia rakennuttamaan tunnelin, vai odotammeko kansainvälisiä guruja tekemään työmme? Kokemukset antavat aihetta epäillä aloitteellisuuttamme. EU:lta on pyydetty rahoitusta toteuttamisselvitykseen, jonka ohjelmointi on rakennuttamisen kriittinen vaihe ja perusta projektin hankepäätökselle. Kuka ottaa Suomessa ohjelmoinnin ja selvityksen seurannan tehtävän? Onko meillä valmistelua rakennuttamisorganisaation pätevyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi?

Tietysti on hyvä edetä hosumatta, mutta kansallisen edun varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi tulisi Suomessa olla valmius hallinnollisesti ja rahoituksellisesti jo hankepäätöksen edellä. Siten olisimme riippumattomia hitaista kansainvälisistä prosesseista toistaiseksi vähäisiä panostuksia vaativassa vaiheessa. On monia aikaa vieviä tutkimus- ja selvitystehtäviä, jotka voidaan käynnistää lähes välittömästi, ja joiden tulokset tukisivat toteutettavuusselvitystä. Esimerkkeinä on geologiset kartoitukset ja maakuntakaavan tarkistusluonnokset vaihtoehtoisista linjauksista, varaukset yleis- ja asemakaavoissa teknisten esteiden torjumiseksi, ym. Toteuttamisselvityksen käyttöarvon kannalta on yleisten edellytysten oltava selkeät, sillä muuten ajaudutaan aikaa vievään vaihtoehdottomuuksien vertailuun jatkossa.

Tämänhetkinen rahoitusprosessi vaatii puoli vuotta. Sen jälkeen itse toteutettavuusselvityksen teko kestää vähintään puoli vuotta. Sen jälkeen vielä arvioidaan ja jatkoselvitetään vaihtoehtojen vaikutuksia ainakin poliittisella tasolla pitkään. Toteuttamispäätös, joka sinänsä on väistämätön kansantalouden kannalta, viivästyy pahasti alusta alkaen, ja kohtaa rahoitusmallin kypsymättömyyden. Ideaali on, että toteuttamisselvitys on samalla hankesuunnitelma. Tehokkuus ei ole turhaa väistämättömän toteuttamiseksi. Joka odotusvuosi menetämme 3 % kansantulosta!

Ettei enää … niin antaa palaa!

Kokemuksen syvällä rintaäänellä