Lausunto Etelä-Suomen rautatieliikenteen visiotarkastelut 2050 kehittämisstrategia -luonnokseen

Ratahallintokeskukselle

Luonnoksen 18.5.2005 (muistio 18.5.2004) luvussa ”Tausta, tavoitteet ja prosessi” kahdessa ensimmäisessä kappaleessa on rautatieliikenteen ja ratapolitiikan yhteiskunnallinen merkitys kuvattu oivallisen tiivistetysti. Näiden periaatteiden mukaisesti on myös tarkasteltava koko käsillä olevaa visiota ja strategiaa. Lähtökohtaisestihan kyseessä on valtakunnallinen näkökulma, jollaisena strategia on erityisesti kansainvälisyyteen sidonnainen palvellen samalla alueellisuuden ja paikallisuuden tasoja. Luvun lopussa oleva toteamus, ettei vielä ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi suurnopeusratojen ja Tallinnan rautatieyhteyden yksityiskohtaisempaa selvittämistä, osoittaa kuitenkin, että tässä strategiassa on kyse samankaltaisesta ratapoliittisesta asenteesta kuin jo Suomen rautatieverkon syntyessa J. V. Snellmanin aikoina ja sen jälkeen ratakomiteoissa: Venäläistamisuhkan vastustaminen kansallisuustaktiikalla, kansainvälisyyden uhraaminen alueellisuudelle, paikallisen edun priorisointi kansallisen edun sijasta. Sen tuloksena Suomen rataverkko ulottuu rapistuen kaikkialle Suomessa mutta ei mihinkään meille tärkeään paitsi Pietariin, jonka takaratapiha Suomi on.

Nyt kun Suomi lopultakin voi saada suoran ratayhteyden Eurooppaan, on luonnoksessa todettu, että ”ei Tallinnan rautatieyhteyden yksityiskohtaisempaa selvittämistä vielä ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi”! Kaikki viranomaiset ovat torjuneet selvittämisen jo kymmenen vuoden ajan – milloin se olisi ajankohtaista? Sittenkö, kun junalautat jo purkavat lastejaan Etelä-Suomen satamissa – jopa puolessa vuodessa, jos niin halutaan? On havaittu, että julkisen hallinnon eri haarat suojelevat olevien kuljetus- ym. intressiosapuolien asemaa estämallä uuden ja ylivoimaisen toimintamallin selvittämisenkin, samalla kun sen antamat kielteiset signaalit yksityisille toimijoille eivät rohkaise näitä omaehtoiseen riskinottoon. Sinänsä on yllättävää ja myönteistä, että yhdistyksemme esittamä hanke on mainittu visiossa (vaikkakin sitä koskevat tiedot ovatkin vuodelta 1997 jo osin vanhentuneita), sillä tuleehan asia nyt ensimmaisen kerran virallisille foorumeille.

Visioissa ja strategiassa olevat ratojen kehittämis- ja uusien rakentamistarpeet tulevat uuteen valoon, kun niiden liittymisympäristöt muuttuvat Suomenlahden poikki avautuvan suuria henkilö- ja tavaramääriä kuljettavan rautatien johdosta. Pelkästään junalautoilla ja Baltian kevyesti parannetuilla radoilla voidaan kuljettaa satoja tuhansia kansainvälisiäa matkustajia ja kymmenia miljoonia tonneja rahtia vuodessa. Rautatietunnelin kautta voi Tallinnan ja Helsingin välillä liikkua seutuliikenteen tapaan useat miljoonat ihmiset laivaristeilymatkastajien ohella. Näiden liikennevirtojen liittyminen Etelä-Suomen yhdyskuntarakenteeseen on valtava haaste ja mahdollisuus. Ilman tätä tarkastelua ei visio- ja strategiatyössä ole mitään todellisuuspohjaa.

Seuraavassa luetellaan ilman priorisointia eräitä junaliikennevaihtoehtoja ja vaikutusalueita:

  • Junalautat Maardussa, Tallinnassa, Paldiskissa; Båtvikissa, Jätkäsaaressa, Sompasaaressa, Vuosaaressa.
  • Tunnelin suu Rohuneemessä, Maardussa, Tallinnassa; Båtvikissa, Porkkalan niemellä, Keski-Pasilassa.
  • Ratayhteyksiä Suomessa: Siuntio-Lohja-Salo/Hyvinkää, Jätkäsaari-Vallila tunneli, lentokenttärata, HELIrata, Etelä-Espoon rata, Pisara-rata.
  • Eurooppalainen ja venäläinen raideleveys, rahti-, kauko-, suurnopeus- ja paikallisliikenne. Koska kysymys liittyy myös käsittelyssä oleviin ehdotuksiin Uudenmaan maakuntakaavaksi ja Helsingin eri osayleiskaavoiksi, pyydämme kiireellistä vuorovaikutusta kanssamme ajankohtaisten tietojemme saamiseksi mukaan liikennestrategiaanne ja kuntien kaavoitustyöhon.

Helsingissa 16.7.2004

Baltirail ry

Martti Asunmaa, pj Väinö Castrén, Usko Anttikoski