Kirje ministeriölle…

Kirje Hallitusneuvos Laura Eirolle

Jätin soittopyynnön ja ajattelin vielä lyhyesti esitellä asiaani.
Koska olette puheenjohtajana työryhmässä, joka tehtäväksi saantonsa mukaan kuulee myös muita hankkeeseen liittyviä tahoja, toivon saattaa huomioonne seuraavaa pitkäaikaisen kokemukseni takia.
FinEstLink -projektin mallinnus tunnelista vaatii oleellisia tarkasteluja kansallisen edun takia.
  • Kahden erilevyisen raiteen tunnelit Porkkalasta Rantaradalle ja Etelä-Espoon kautta Pasilaan on halvin ja vaikuttavin ratkaisu eri liikennemuotojen edistämiseksi ja olevan rataverkon käyttämiseksi.
  • Kuljetus- ja matkayhteydet on mahdollista tehdä katkeamattomiksi ja vaihdottomiksi. Pendelöinti kaksoiskaupungin ja sen osien sisällä on edellytys väestön kasvulle asumiselle edullisilla alueilla. Rahtikuljetukset Suomen ja Baltian rataverkon kautta jopa itäiseen Keski-Eurooppaan halventavat vientikustannuksia ja edistävät työllisyyttä.
  • Tunnelin geopoliittinen ja sosioekonominen vaikutus tehostuu olevan rataverkon yhteyden avulla paitsi pääkaupunkien varsinkin Baltian ja Suomen kokonaisuudessa.
  • Porkkalan linjaus ei haittaa Helsingin alueen tavoitteita samalla matka-ajalla kadulta-kadulle FinEstLink -linjaukseen verrattuna, vaan pikemminkin parantaa saavutettavuutta Pääradan ja Päärautatieaseman yhteydellä sekä tulevaisuudessa Pisara-radan aavulla.
  • Matkat Länsi-Uudeltamaalta ja Lounais-Suomesta Tallinnaan ja Manner-Eurooppaan nopeutuvat merkittävästi.
  • Huolto- ja rahtiterminaalit voidan sijoittaa edullisimmin.
  • Kirkkonummella on metropolikehitykselle tulevaisuudessa ihanteellinen kasvupotentiaali kahden pääkeskuksen välissä.
  • Rakentamisaika lyhenee ja kotimaisen urakoinnin osuus kasvaa. Rahoitus voidaan jaksottaa rakennusvaiheita järjestelemällä.
  • Aikataulua ei pidä kytkeä RailBaltican toteutumiseen, sillä kaksoiskaupunki on yksinkin ja katalyyttinä riittävän tärkeä tavoite.
Olen Suomessa Vapun aikoihin, jos haluatte keskustella asiasta lähemmin. Työryhmän käyttöön voin laatia myös ennen sitä seikkaperäisemmän lausunnon, jos haluatte sellaisen tilata.
Ystävällisin terveisin
Väinö Castrén