Karttaharjoitus

 

Porkkalan niemen alue Länsiväylän eteläpuolella on likimain samankokoinen kuin Helsinki ilman itäisiä kaupunginosia tai Espoo Turunväylän eteläpuolelta. Suurin ero alueiden kesken on siinä, että muut paitsi Porkkala ovat pääosin jo rakennettuja.

Jos Helsingin ja Tallinnan välinen nopea kaupunkijuna linjataan Porkkalan kautta, on Kirkkonummella uuden kaupungin kehittymisen mahdollisuus keskelle syntyvää metropolia – kaupunkikvartettia Tallinna-Kirkkonummi-Espoo-Helsinki tai -kvintettiä, kun Vantaakin siihen liittyy.

On järjetöntä, että metropolirakenteessa olisi Porkkalan kokoinen tyhjä tila – paitsi jos tunnelirata linjataan ohi Kirkkonummen ja Espoon, jolloin alueet jäävät Helsingin esikaupungeiksi nykyiseen asemaan kaikkine ongelmineen.

Metropolin kehittymisen edellytykset ovat parhaat, kun sen kaupunkirakenne perustuu julkisen joukkoliikenteen sisäiseen pendelöintiin monikeskuksisessa verkossa pääkeskuksien välillä ja ympärillä.

Pasilan maankäytön potentiaali riittää metropolikeskuksen toimintojen kehittymiselle, mutta väestönkasvun terve sijoittuminen nykyisen kaupunkimallin puitteissa ei ole viisasta. Ratayhteyden linjaus Porkkalan kautta avaa tarpeellisen vaihtoehdon suurille asukasmäärille erinomaisessa liikenteellisessä paikassa.

Pääkaupunkiseudun kuntien tulee kokea mahdollisuutensa ja vastuunsa yhteistyössä tai yhdistymisenä. Visio tulee asettaa historiallisen kauas tulevaisuuteen.