Jätkäsaaren asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Hgin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 11.4.2007

Lausunto

Luonnos perustuu vahvistettuihin Uudenmaan maakuntakaavaan ja Helsingin osayleiskaavaan. Niiden valmisteluissa ei otettu huomioon yhdistyksen kirjelmöityä näkemystä Baltian läpi linjautuvasta kasvavasta rautatieliikenteestä ja sen pääsystä Suomenlahden poikki aluksi junalautalla ja lopullisesti tunnelissa. Viime aikoina on yhdistyksen viesti kuitenkin kuultu myös viranomaisten ja julkisuuden kannanotoissa: Baltic Major ́s Meeting/Rail Baltica, EU:n komissio(DG REGIO) ja Liikenne- ja viestintäministeriö/Rail Baltica -esiselvityksen väliraportti, Uudenmaan maakuntahallitus/Lausunto RHK:lle Rautatieliikenne 2030 –suunnitelmasta, Tallinnan ja Helsingin kaupunkien johdon suopeus hankkeelle.

Mikäli tavarasatama olisi haluttu säilyttää Jätkäsaaressa, olisi se ollut mahdollista alueen pinta-alaa mereen täyttäen kasvattamalla ja rakentamalla rekka- ja junaliikenteelle tunnelit kantakaupungin ali. Samat tunnelit olisivat olleet myös muun liikenteen käytössä. Baltian suunnan henkilö- ja rahtijunat olisivat tulleet aluksi junalautoilla Jätkäsaareen ja lopuksi Suomenlahden tunneliyhteydellä Pasilaan asemalle ja alaratapihalta maaliikennekeskukseen. Vuosaari olisi ollut käytettävissä asuntorakentamiseen ja suurelta osin samoin myös laajennettu Jätkäsaari tunnelin valmistuttua, sillä kasvava junarahdin osuus vähentää laivarahteja.

Nykyisessä kaavatilanteessa ja yhteiskunnallisessa ilmastossa ei tehtyjä rakentamispäätöksiä enää voi purkaa. Henkilöjunalauttojen ohjaaminen Jätkäsaareen on nyt uhattuna, ellei kantakaupungin alittavaa ratatunnelia samalla ymmärretä palvelemassa VR:n seutuliikennettä osana Pisara-rataa pendelihaarana Pasila-(Vallila-Sörnäinen)- Hakaniemi-Erottaja-Jätkäsaari. Kun samaan haaraan ajaisi myös Hakaniemestä myös metro, olisi koko pääkaupunkiseutu ja Suomi Tallinnan ja Euroopan kanssa samassa rataverkossa.

Tilapäinen henkilöjunalauttojen laituri voi toistaiseksi sijaita myös Kalasatamassa, josta on ratayhteys Pasilan kautta Suomen rataverkkoon ja jalankulkijoille suora yhteys metroon. Pohjoissataman virkistyskäytön ja Kalasataman – Kyläsaaren asuinrakentamismahdollisuuden takia ratkaisu voi vain käynnistää henkilö- ja autopikajunien kansainvälisen liikenteen.

Ainoa linjaus, jossa rautatietunneli voi nousta Jätkäsaaren asemakaavaluonnoksessakin säilyvään satamaosaan kallioresurssien kannalta on pitkin Hernesaarenkatua (tuleva Tyynenmerenkatu), jossa nykyinen junarata vaihtuisi raitiovaunurataan. Katualueelle on mahduttava ratakuilu, tai aluetta on levitettävä. Kaava-alueen eteläosassa ei tasoristeyksiä asuinkatujen kanssa pidä sallia; pohjoisosassa kuilun kannelle voi sijoittaa risteyksen Välimerenkadun kohdalla.

Baltirail ry