Helsingin kehittämisen painopisteet

  1. Helsingin seudun kuntien yhteishallintoa ja pienaluehallintoa on lisättävä.
  2. Helsingin ja Tallinnan yhdyskunnallista liittymistä edistetään.
  3. Helsingin luonnoarvojen vähentäminen lopetetaan, tehtyjä ympäristövirheitä ja elinolosuhteiden puutteita korjataan. Kaupunkirakenteen tiivistymien ei ole asukasmäärä- vaan miljöötavoite, jossa luonnonarvot ovat ensisijaisia. Pien- ja reuna-alueiden luonnonhoidon lisäämisellä tehdään arkiympäristöt virkistäviksi ja viihtyisiksi – erityiskohteena rannat. Katukuvan kirjavuutta ja kovuutta pehmennetään kaikkina vuodenaikoina vihreillä istutuksilla.
  4. Kansainvälisiä liikenneyhteyksiä parannnetaan erityisesti Baltian ja Pietarin suuntaan. Kansainvälinen rahoitus pyritään saamaan näille hankkeille.
  5. Länsisatama laajenee täyttämällä Jätkäsaarta merelle. Vuosaaren sataman tulevia toimintoja kehitetään talouden ja ympäristövaikutusten ehdoilla.
  6. Keskustan kehäväylä ja Töölön rata tehdään Länsisataman rahtikuljetusten mitoituksella.
  7. Maanalaiset liikenneväylät korvaavat maanpäälisiä erityisesti kantakaupunkialueella.
  8. Joukkoliikennettä ja erityisesti raskasta raideliikennettä suositaan, ja uusi yhdyskuntarakentaminen sijoitetaan sen varrelle.
  9. Varaudutaan toteutuvassa kehityksessä hyvinkin erilaisiin jopa arvaamattomiin ilmiöihin. Ei suljeta vaihtoehdoilta mahdollisuutta teknisesti ja tilallisesti.
  10. Uusia yhdyskuntia rakennetaan Kirkkonummen Porkalanniemelle Hki-Tna rautatien varrelle yhteensä 100 000 asukkaalle. Etelä-Espoon rata tehdään lähiliikenteen sähköjunakalustolle ja kansainväliselle sähköjunakalustolle.