Halvin ja paras tunneli kohti Manner-Eurooppaa

Tärkeintä on tehdä ratayhteys minimirahoituksella. Tekniset ratkaisut on valittava yksinkertaisimman vaihtoehdon mukaan. Tarpeiden ja varojen lisääntyessä liikenteellisiä ratkaisuja voi täydentää. Täydellisyyden tavoitteluun ei aluksi ole tarvetta, varaa eikä realiteetteja. Suomelle kalleinta on radan puuttuminen.

 

 

Ensisijaisia vaikutusvaatimuksia ja ratkaisuja

Tunnelin vaikutukset kasvattavat koko Suomen bruttokansantuloa. Vientikuljetusten on päästävä sekä Itä-Euroopan että EU:n rataverkkoon, joten tunneli on varustettava kahdella raideleveydellä kotimaisellekin kalustolle sopivaksi.

Tunnelin lyhyin linjaus on Kirkkonummelle Rantaradalle. Päätavoitteet toteutuvat. Yhdenkin kaksoisraidetunnelin välityskyky on rahdille aluksi riittävä. Henkilötunnelilla Kirkkonummen kautta yhdistyy kaksoismetropoli 15 minuutissa ja päärautatieasemat aikanaan 30 minuutissa.

Pääkaupunkiseutujen paikallisliikenteet yhdistetään ratojen ja kalustojen yhteiskäytöllä. Kaksoismetropolin kehittymisen edellyttämä paras liikenneverkko ja sen mukainen yhdyskuntarakenne on määritteltävä tunnelin lyhyimmän linjauksen mukaiseksi.Tavoitteena tulee olla monikeskuksinen seuturakenne, joka edistää toimitila- ja asuntotuotantoa pääkeskusten välissä.

Toteutuminen vaiheittain

EU:n ja Suomen tavoitteet toteutuvat asteittain ja poliittisin painotuksin. Sisällöt ja järjestys määritellään ”Sadan vuoden ratakarttana”, jota noudatetaan, kun on varaa.

 

 

Aluksi riittää kevyesti varustetun rahtiyhteyden tekeminen. Tarpeiden ja kasvaessa ja rahoituksen salliessa tehdään viereen matkustajatunneli, jonka huolto- ja pelastustienä rahtitunneli palvelee lisävarusteltuna. Monet maaratojen parannukset oat muutenkin tarpeellisia, ja Kirkkonummi-linjaus tukee niitä, kuten junat Turusta ja Tampereelta Tallinnaan Lohjan ja Siuntion kautta, vaihtoehto nopealle oikoradalle Etelä-Espoon kautta Pasilaan, Rantaradan kapasiteetin lisäys, Pisara sekä Pasilan rataorsi yhdistämään Päärata ja Rantarata, Metro, Jokeri ja linja-autot matkakeskuksessa Pohjois-Pasilassa.