Tervetuloa, tämä on arkkitehti Väinö Castrénin kotisivu.  Tarjolla on ajatuksia, pohdintoja, visioita ja historiaa – kirjoituksia laaja-alaisesti yhteiskunnallisista aiheista ja ilmiöistä. Vaikka tekstit ovat mielipiteitä, ei niiden julkaisemisen tarkoitus ole todistella tai viisastella. Jos niissä on kestävämpää arvoa kuin laatijansa henkilö – olen onnellinen!

Aiheina ovat kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, rakentaminen, liikennesuunnittelu ja ympäristö  – ennen muuta strategiset mahdollisuudet. Keskeisin aihe on Suomen pääkaupunkiseudun (eli metropolialueen) kehittäminen, etenkin FINEST-metropolin mahdollistava valtasuoni – Suomenlahtitunneli. Aiheet on kategorisoitu eli sijoitettu aihe-alueiden Suomenlahtitunneli ja Metropoli alle, hyvää matkaa!

 

Keskeisin aihe on metropolin kehittäminen…

 

Täältä löytyy kuvia ja karttoja, kirjoituksia, kannanottoja, esitelmiä ja puheenvuoroja – tietoa kolmelta vuosikymmeneltä. Osa kirjoituksista on aikaisemmin julkaistu Väinö Castrénin edustamien yhteisöjen nimissä tai yhdessä muiden allekirjoittajien kanssa – näistä on pääsääntöisesti mainittu kirjoitusten lopussa.

Vinkit aiheisiin liittyvistä yksittäisistä kirjoituksista, julkaisuista tai tapahtumista voit lähettää julkaisijalle. Sivustolla voit lukea myös arkkitehdin muistelmia ja anekdootteja muistakin aiheista.

Haluatko kommentoida?

Tämän sivuston tarkoitus on nostaa esille tärkeitä huomioita valituista aiheista, tarjota taustatietoa keskustelijoille ja herättää laajasti avointa keskustelua muilla forumeilla. Tämän sivuston tarkoitus ei ole kerätä kommentteja ja käydä keskusteluja niistä aiheista, joita käsitellään, ja joihin Väinö Castrén ja vierailevat kirjoittajat palaavat tuoreammissa – tai vanhoissa – kirjoituksissa.