Ammattienedistämislaitoksen (AEL) kurssikeskus Malminkartanossa

Arkkitehti Erkki Pasanen palkkasi minut hoitamaan suurta projektiaan pää- ja työpiirustusten sekä valvonnan osalta.  Hanke käsitti kurssikeskuksen neljä eri luokka- ja työsalirakennusta, hallintorakennuksen ja keskusvaraston. Luonnosten laatiminen auto-osaston, pihaympäristön ja kulkukatosten suhteen tuli myös vastuulleni.
Myöhemmin sovittiin asianosaisten kanssa, että minä teen itsenäisenä konsulttina kalustusteiden, sisustusten, asuntolan, rivitalon ja uimahallin suunnittelun. Projektista jäi toteuttamatta lopulta vain jo suunnittelemani henkilökunnan rivitalo.
Haasteellista oli rakennuspaikan pohjaolosuhteet vanhassa Vantaanjoen lasku-uomassa. Kaikki perustukset oli paalutettava ja pintamaat vaihdettava maanvaraisen alapohjan alta. Pintamaiden poiskuljettamisen sijasta ne siirrettiin mahdollisten laajennusalojen kohdalle esikuormitukseksi – millä saavutettiin paitsi välittömiä myös tulevia säästöjä – samalla luotiin elävää kumpuilua muuten tasaiseen pihamaisemaan. Rakennusaikaiset runsaat syyssateet madalsivat tosin korkeimmat huiput, joihin olin onneksi piirtänyt hieman ”neuvotteluvaraa”. Rakennesuunnittelijan kanssa säästettiin kustannuksia myös sijoittamalla talojen väliset putkikanavat kulkukatokseen ja keskittämällä katoksen pystyrakenteet vinohaarapilareina harvoille perustuksillelle.
Ajan kuluessa oli mahdollista seurata rakennusten ja pihaympäristön kestävyyttä monilla AEL:n kutsupäivillä, joissa asioiden ja ihmisten ohella oli myös historia joskus esillä – joku muukin ehkä muistaa ”Katkuvalistimen”!
On haikeaa todeta, että AEL:n tarina Malminkartanossa voi loppua, jos Kaupunkisuunnitteluviraston ajatus alueen asuntorakentamisesta toteutuu. Suuren julkisen investoinnin kuoletusajaksi on 40 vuotta kovin lyhyt. Pohdin, eikö tiloilla olisi uutta käyttöä, tai voisiko lisärakentamista sijoittaa purkamatta käyttökelpoista? Ehkä vastauksia olisikin, mutta eihän ne minua enää koske – arkkitehdille oman käden tulosten menettäminen voi olla haikeaa!