Ajatuksia Helsingin seudun kasvamisesta

Helsinki-Seuran yleiskaavafoorumiin 27.11.2000

 

Haaste

 Suomalaiset muuttavat kasvukeskuksiin – erityisesti Helsingin seudulle. Seudullista strategiaa ei ole olosuhteiden muuttumiseen vastaamiseksi. Helsinki sanelee painoarvollaan oman tiivistävän kehityskuvansa, Espoo ja Vantaa ovat siilipuolustuksessa etuinaan rakennusmaan tarjonta. Kuntayhteistyö rajoittuu vähimpään välttämättömään ja muodolliseen. Yhdyskuntarakenne eriytyy Helsinki-kehysyhdyskunnat -sidonnaiseksi. Muutospaine luo muutosresursseja – on H-hetki.

Eurooppa ja erityisesti Itämeren alue on vahvassa muutostrendissä (Venäjä, Baltia, EU). Helsingin ja Tallinnan seutujen yhteydet ja sidonnaisuudet ohittavat virallisen statuksen. Ennakoimattomat ja hallitsemattomat ilmiöt , paineet ja puutteet hidastavat ja häiritsevät kehitystä. Virallinen visio ja tahtotila puuttuu. Resursseja selvityksiin ja suunnitelmiin ei ole.

Strategia

Kuntayhteistyö laajennetaan elinkeinopolitiikkaan, maankäytön suunnitteluun, infrastruktuurin rakentamiseen ja sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Verotus ja varojen käyttö harmonisoidaan yhteisten, kunnallisten ja paikallisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Kasvavien verotulojen, investointien ja käyttötalouden paineiden jako edellyttää valtiotalouden mukanaolo ylikunnallisuuden ja lähialueisiin liittymisen takia.

Päämääränä on talousmaantieteellisen (Etelä-Suomi) sekä lähialueiden (Tallinna, Pietari, muu Suomi) yhteistoiminta-arvojen tunnistaminen ja sen mukaan toimiminen kuntarajoista riippumatta.

Toimenpiteitä – tavoitteita

 Etelä-Espoon metro suunnitellaan kaupunkijunaksi, joka linjataan Kirkkonummelle ja liitetään rantarataan. Rantarataa parannetaan kaupunkiliikenteen edistämiseksi. Radan vaikutusalueelle tiivistetään ja laajennetaan olevia keskuksia sekä perustetaan uusia asukasmäärävarauksella yhteensä satoja tuhansia. Ratalinjaus mitoitetaan varautuen kansainvälisen raideliikenteeseen rinnakkaisratana rantaradalle, jatkeeksi Helsinki-Pietari -rannikkoradalle sekä junalauttayhteydelle Baltian kautta Keski-Eurooppaan.

Itärata linjataan rannikkokaupunkien kautta, näiden kasvupotentiaalin lisäämiseksi. Uusia yhdyskunta perustetaan näiden väliin. Asukasmäärävaraus voi olla satoja tuhansia. Kaupunkien välisen ja läpimenevän henkilöliikenteen autoistumispaine vähenee. Kansainvälinen ja osittain kotimainenkin rekka- ja konttitransit siirtyy raiteille.

Marja-rataa jatketaan Nurmijärvelle ja varaudutaan sen jatkamiseen kolmostien suuntaan Kokemäelle asti, mikä lisää asuntopotentiaalia ja keventää henkilöautopaineita. Pääradalle syntyy rinnakkaisrata kuormitetulle Hyvinkää – Helsinki välille.

Keinoja

Perustaan julkinen yhteistoimintaverkosto, jota ylläpitävät yhteiskuntasuunnittelun tunnistetut asiantuntijayhteisöt. Tavoitteena on Etelä-Suomen (H-seudun) yhdyskuntarakenteen kehittämisvision ja -strategian laatiminen näköpiirissä olevalle ja nyt elävien ajalle – sadalle vuodelle.