Tunneliajatuksia kuudesta näkökulmasta

Geopolitiikasta Yhteiskunnalliset investoinnit  kansainväliseen liikenteeseen harmonisoivat hallintokäytäntöjä ja vahvistavat sidosta eurooppalaisuudessa. Euroopan Unionin arvot ja strategiat – kuten turvallisuus, saavutettavuus, ja yhtenäisyys – ovat Suomellekin tuhatvuotisen kulttuurisidoksen johdosta tärkeitä. Samoin kansallisen infrastruktuurin julkinen omistaminen. Kansantaloudesta Yhteys Eurooppaan on maantie- ja laivakuljetuksilla epävarma, hidas ja kallis. Sujuvien ja halpenevien rahtien ja…

Continue reading