Helsingin kehittämisen painopisteet

Helsingin seudun kuntien yhteishallintoa ja pienaluehallintoa on lisättävä. Helsingin ja Tallinnan yhdyskunnallista liittymistä edistetään. Helsingin luonnoarvojen vähentäminen lopetetaan, tehtyjä ympäristövirheitä ja elinolosuhteiden puutteita korjataan. Kaupunkirakenteen tiivistymien ei ole asukasmäärä- vaan miljöötavoite, jossa luonnonarvot ovat ensisijaisia. Pien- ja reuna-alueiden luonnonhoidon lisäämisellä tehdään arkiympäristöt virkistäviksi ja viihtyisiksi – erityiskohteena rannat. Katukuvan kirjavuutta…

Continue reading